Portfolio > Pottery

Porcelain yunomi with celadon glaze
Two Yunomi
Porcelain, Celadon Glaze
2016